Psycho-somatische fysiotherapie Msc

Wendel Ytsma is de psychosomatisch fysiotherapeut in de praktijk en heeft zich
gespecialiseerd in de behandeling van klachten die met spanning of stress te maken
hebben en met onbegrepen lichamelijke klachten. De samenhang tussen
lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet helemaal duidelijk.

Lichamelijke signalen worden nogal eens genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd.
Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen en dat kan tot onbegrip
leiden. Zo kunnen psychosomatische klachten zich uiten in vermoeidheid of
onbegrepen pijnklachten, duizeligheid en hoofdpijn maar ook in spier- en
gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst. De
psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt bij het herstellen van het verstoorde
evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid.

De therapeut betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de
behandeling, waaronder leef- en werkomstandigheden. De psychosomatische
fysiotherapeut werkt samen met andere deskundigen zoals arts of specialist,
psycholoog of bedrijfsarts.