Slaapstoornissen

Bij een periode van stress of lichamelijk pijnklachten is het normaal af en toe een nacht moeilijk in slaap te vallen of ’s nachts wakker te zijn. Als de stress of pijn voorbij is, dan herstelt de natuurlijke slaap zich vaak weer. Als de stress of pijn te lang duurt, kan er zich echter een patroon ontwikkelen waardoor de slaap blijvend verstoord lijkt.

Vaak komt iemand bij de therapeut voor een ander (lichamelijk) probleem en lijkt het slaapprobleem een secundair probleem. Als iemand echter moe en lusteloos blijft, zich slecht kan concentreren en er geen schot in de behandeling komt, dan is het eerst aanpakken van het slaapprobleem zinvol.

Bij de behandeling werkt de therapeut volgens een stappenplan voor de aanpak van slaapproblemen. De therapeut gebruikt meetinstrumenten en een slaapdagboek om inzicht te krijgen in het slaapprobleem van de cliënt en op die manier het slaapprobleem goed te kunnen begeleiden. Afhankelijk van de aard van het probleem, maakt de therapeut gebruik van verschillende interventies:

  • psycho-educatie over slaapfysiologie en slaap hygiëne
  • stressreductie
  • ontspanningsoefeningen
  • bewegingsadviezen
  • stimulus control
  • slaaprestrictie
  • lichttherapie
  • anti-piekertraining
  • cognitieve interventies