COVID-19 revalidatie

Bent u besmet geweest met het COVID-19 ofwel het Coronavirus, dan kan dat niet alleen gevolgen hebben voor uw fysieke en mentale belastbaarheid maar ook voor de invulling van uw dagelijkse leven. Dit virus veroorzaakt ontstekingen in met name de longen. Ook andere vitale organen kunnen hierbij betrokken raken, bijvoorbeeld hart, lever en nieren.  De symptomen van deze infectie treden na ongeveer 5 dagen op.

Het grootste gedeelte van de personen die besmet raakt met COVID-19 wordt niet of nauwelijks ziek. Een deel wordt behoorlijk ziek met symptomen als koorts, kortademigheid en droge hoest, waarvan de meesten alsnog zelf binnen een week herstellen. Een deel houdt langdurige klachten en een klein deel verslechtert en wordt met ernstige symptomen opgenomen in een ziekenhuis.

Lichamelijke klachten bij personen met langdurige of ernstige symptomen zijn o.a.:

  • hart- en long problemen (bijvoorbeeld kortademigheid),
  • verminderd uithoudingsvermogen (conditieverlies),
  • verminderde spierkracht (spierzwakte),
  • verminderde gewrichtsmobiliteit (stijfheid).

Indien u deze symptomen herkent bij uzelf en lukt het u niet of onvoldoende om hier vlot van te herstellen:

Neem contact met ons op en wij begeleiden u met uw herstel.

De zorgverzekeraars hebben een speciale regeling getroffen voor het vergoeden van dit revalidatietraject: deze consulten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zie voor meer informatie op onze pagina vergoedingen.