Tarieven 2024

Screening, intake & onderzoek (met of zonder verwijzing) € 56,=
Consult fysiotherapie € 41,=
Consult manuele therapie € 54,=
Consult oedeemtherapie € 53,=
Eenmalige intake & fysiotherapeutisch onderzoek inclusief verslag € 70,=
Toeslag voor consult aan huis / instelling € 15,=
Tarief niet of niet tijdig afgemeld consult € 27,=
Tarief therapeutisch tapen per kwartier € 20,=
Telefonisch consult per kwartier € 20,=
Groepsbehandeling in de oefenzaal 1 uur € 27,=
Maandabonnement Fysiofitness 1 uur per week € 35,=
Maandabonnement Fysiofitness 2 x 1 uur per week € 45,=

Vergoedingen

De praktijk heeft in 2023 overeenkomsten inclusief tariefafspraken met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland (Just {onderdeel van CZ}, Zorg & Zekerheid en Aevitae zijn de uitzonderingen hierop).  Indien u voor het jaar 2024 zoekende bent naar de juiste verzekering voor uzelf, partner of andere gezinsleden, informeer u zelf op de juiste wijze; bij verandering van uw zorgverzekeraar of uw pakket  ga goed na welke consequenties dit voor u heeft. Op de consumentenwebsite van de beroepsverenging van fysiotherapeuten kunt u hier meer over lezen. Bekijk ook ’s deze pagina: Fysiotherapie in aanvullende zorgverzekeringen.

Voor personen tot 18 jaar geldt het volgende: de eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering en gaan niet ten koste van het eigen risico; indien na deze 18 behandelingen meer behandelingen noodzakelijk zijn, worden deze behandeling alleen vergoed indien een aanvullende zorgverzekering afgesloten is.

Voor personen van 18 jaar en ouder gelden de volgende regels: Om voor vergoeding in aanmerking te komen is in de meeste gevallen een aanvullende verzekering noodzakelijk. Vergoedingen vanuit de basisverzekering voor personen van 18 jaar en ouder gaan ten koste van uw eigen risico. Inmiddels zijn hierop enkele uitzonderingen. Indien u exact wilt weten of uw behandeling vergoed wordt door uw zorgverzekeraar verwijzen wij u naar uw eigen polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Voor algemene informatie over vergoedingen verwijzen wij u naar de website https://zorgvergoeding.com/. De rijksoverheid heeft een speciale webpagina over het eigen risico in de zorg. Een overzicht van vergoeding voor de behandelingen manueel therapie vindt u hier: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/manuele-therapie

Alle behandelingen die vergoed worden door uw zorgverzekeraar èn waar de praktijk een overeenkomst mee heeft, declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet (voldoende) verzekerd bent voor fysiotherapie of de praktijk heeft geen overeenkomst met uw zorgverzekeraar ontvangt u van ons een nota; voor een overzicht van onze tarieven verwijzen wij u naar ‘tarieven’.

het is prettig om mijn verhaal aan jou te vertellen. Je luistert zonder waardeoordeel, je bent belangstellend, stelt de juiste vragen, geeft praktische tips op maat en bent duidelijk in je verwachtingen. Erg prettig!

Sterk ontwikkeld de afgelopen jaren, zowel vaktechnisch als in communicatie!

Jij met je menselijke benadering en jouw vakkennis laat resultaten zien waardoor ik mij lichamelijk weer goed kan bewegen.

Bij jullie ben je geen nummer. Alle behandelingen krijgen elke keer opnieuw de volle aandacht!

dank voor je aandachtige, zorgvuldige, respectvolle manier van omgaan met cliënten, met humor én veel deskundigheid; ik kom er altijd hoopvol vandaan.