Werkwijze

Aanmelden bij de praktijk kan telefonisch, via de mail of op de praktijk; zie hiervoor onze contactpagina. Voor een chronische indicatie en een behandeling bij u thuis vragen wij u om een papieren verwijzing van een arts. Voor andere indicaties en voor fysiofitness geldt dat u met een verwijzing mag komen, maar u kunt ook gebruik maken van de directe toegankelijkheid voor fysiotherapie (DTF). Alle behandelingen, individuele trainingen en fysiofitness vinden plaats op vooraf afgesproken tijden.

Het eerste consult wordt meestal binnen een week na uw aanmelding ingepland. Er wordt gestart met een intake bestaande uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek om inzicht te krijgen in uw klachten. Aansluitend stellen we een fysiotherapeutische diagnose, wordt samen met u een behandelplan opgesteld en de te verwachte tijdsduur van behandelen vastgesteld. Benodigdheden voor de eerste behandeling zijn uw verzekeringspas, uw legitimatiebewijs, een handdoek en de (eventuele) verwijzing van uw arts. In verband met de vernieuwde privacywet van mei 2018 nemen wij met u de toestemmingsverklaringen door.

Afmeldregeling

Bij verhindering dient u 24 uur voor het afgesproken tijdstip te annuleren. Bij niet of niet tijdig afmelden brengen wij dit consult bij u in rekening volgens onze tarievenlijst. Zie hiervoor de pagina ’tarieven’.

Kwaliteit

De kwaliteit van ons handelen wordt o.a. gewaarborgd doordat we procedures vast gelegd hebben. Zo werken we volgens de principes van de HKZ-norm; dit kwaliteitssysteem in de gezondheidszorg is gebaseerd op de principes van ISO 9001. Verder zijn Lisanne en Wouter gespecialiseerd fysiotherapeut en is Jasper in 2021 gestart met zijn specialisatie. Wij houden onze vakkennis bij door meerdere keren per jaar congressen, lezingen en studiedagen te bezoeken.

Master of Science

De titel “Master of Science” staat voor het gebruik van de huidige wetenschappelijke inzichten. Wouter heeft deze universitaire titel behaald voor zijn specialisatie.